Ama ne olur sakın bir insanı gönülce, gözce, dilce, ruhça kırmayın.

Ama ne olur sakın bir insanı gönülce, gözce, dilce, ruhça kırmayın.