Ağaçları korumak ile ilgili sözler

Ağaçları korumak ile ilgili sözler

Halk ağaca beşikten mezara karşı muhtaçtır.
-Ağaçlı köyü su baskını basmaz..
Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler.
-Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur.
Yaş kesen baş keser.
-Ağaç kökünden yıkılır. (Türk özdeyiş)
Ormanlar ülkemizin ulusal servetidir.
-Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. (Türk özdeyiş)
Ormanları yanmak insanarı da yakmaktır.
-Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır.
Orman hayvanların yuvasıdır.
-Ağaca beşikten mezara değin muhtacız. (Türk atasözü)
Ormanı koru erozyonu önle.
-Ağaç diken, kendinden başkasın) da sevdiğin! gösterir. (Amerikan atasözü)
Ağaçsız memleket duvaksız gelin gibidir.
-Orman tarımın sigortasıdır.
Ağaç diken kendinden başkasını da sevmiş demektir.
-Ormanlar ulusal servettir
Ağaçlı köyü sel basmaz.
-Ormansız bіr yurt vatan değildir (Atatürk)
Uygarlığın kökünde ağaç vardır.
-Yaş kesen baş keser.
Ormanlar milli servettir.
-Orman yurdun keza süsü, hem gücüdür.
– Ormansız yurt vatan değildir.
Ormanlar milli servettir.
– Ormanı korumak, erozyonu durdurmak demektir.
Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı imha etme.
– Orman yurdun ayrıca süsü, ayrıca gücüdür.
Yaş kesen baş keser.
– Bakarsan bono olur, bakmazsan dağ olur.
Sana gölge veren ağacı kesme!
– Ormana nasıl haykırırsan,pek karşılık verir.
Yol rehbersiz;dağ ormansız olmaz.
– Orman,orman içinde büyür.
Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde,gelecek kuşaklar serinler.
– Orman,yağmur yularıdır.
Ağaçsız memleket,duvaksız geline benzer.
– Ağaca beşikten mezara dek muhtacız.
Ağaç diken,kendinden başkasını sevdiğini de gösterir.
– Orman bekçi ile yok, sevgi ile korunur.
Orman, tarımın sigortasıdır.
– Ağaçlı köyü sel basmaz..
Ağaç dikmek yok, büyütmek sorundur.
– Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır.
Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.