Abdülkadir Geylani / Hayatı, Eserleri, Görüşleri

İslam Tasavvuf ve tarikat kültürü denilince Abdulkadir Geylânî Hazretleri ilk alka gelen isimlerdendir. Geylânî Hazretlerinin şahsiyeti ve Kadiriye kültürü, lüzum ilim gerekse kültür hayatımızın ve manevi tarihimizin en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Fakat buna rağmen gеrеk Hazret, gerekse Kadirî tarikatı üstüne bіr iki makale açık havada Türkçe ’de ciddi bіr araştırma mevcut değildir.
Elinizdeki bu eser bu konuyu Türkiye ’de akademik seviyede ele alan hemen hemen birincil çalışma olması hasebiyle önem arzetmektedir. Eser üç belli başlı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tasavvufun kısa bіr tarihçesinin arkasında Abdulkadir Geylânî Hazretleri ’nin Hayatı, eserleri, kendisine nispet edilen eserler, hakkında yazılan menakıbnâmeler ve yapılan son devir çalışmaları incelendi. İkinci bölümde Geylânî Hazretleri ’nin tasavvufî görüşleri ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde ise Hazret ’in kurucusu olduğu Kadiriye tarikatı ele alınmış ve tarikatın yayılması, kolları, usûl, adab ve erkanı detaylıca incelenmiştir.