4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Kapsamlı Bir Çalışma

Çalışma, 4+4+4 kademelendirilmesinde ortaya meydana çıkan yeni durumu ilgili tarafların (öğrenci, veli, mektep yöneticisi, il-ilçe yöneticileri, müfettişler, branş öğretmeni ve derslik öğretmeni) görüntü açısıyla inceleyerek, değişik boyutlardan bakmak ve değişim literatürüyle mevcut durumu tartışarak, durumun geliştirilmesi ve probleme bilimsel bulgular doğrultusunda çözüm önerileri getirilmesinin değerli bіr uğraş olacağı inancıyla yapılmıştır.